Løvenskiold-Vækerøs historie

Løvenskiold-Vækerø er en av Norges eldste bedrifter. Historien går tilbake til tidlig i det syttende århundre. Deler av det som kalles Nordmarksgodset ble samlet i 1649, og siden har eiendommene tilhørt samme slekt.

"Vækkerød ved Christiania" av Ferdinand Gjøs. Seilskutene er klare til å laste trelast for eksport.  

"Vækkerød ved Christiania" av Ferdinand Gjøs. Seilskutene er klare til å laste trelast for eksport. 

Situasjonskart fra 1760. Dette er det eldste kjente Nordmarkskartet.

Bedriften har gjennom historien hatt ledere med markante roller i landets historie og utvikling. Flere av de tidligere eierne, som Peder Anker, grev Herman Wedel Jarlsberg og statsminister Carl Otto Løvenskiold, er knyttet til store begivenheter i norsk historie.

Løvenskiold-Vækerø har gjennom årene
vist at all fremgang krever evne til å møte nye utfordringer og tilpasse seg nye tider, til å ta risiko og strekke seg mot nye, langsiktige mål.

”Det er mulig at et forsøk faller uheldig ut og koster noen penger, men det kan også vise seg heldig og gi gevinst. Vær derfor ikke engstelig for å prøve noe nytt.” 

Ovenstående skrev grev Herman Wedel Jarlsberg i brev til sin administrative leder Niels Lassen i de vanskelige årene etter Peder Ankers død. 

Du kan lese mer om de viktigste epokene og begivenhetene i Løvenskiold-Vækerøs lange historie ved å klikke på linken nedenfor.

Les mer om Løvenskiold-Vækerøs historie