Om Løvenskiold-Vækerø

Løvenskiold-Vækerø er en familiebedrift som eies av Carl Otto Løvenskiold. Vi er en ledende aktør i handel, eiendom, skogbruk og jordbruk, og deltar aktivt i utviklingen av disse bransjene. Langsiktighet, forutsigbarhet og samfunnsansvar er viktig for oss.

Utviklingen av Handelsstedet Bærums Verk, forvaltningen av Oslomarka med utstrakt frivillig vern av skog, bevaring og opprustning av tradisjonelle markaplasser er bare noen eksempler på hvordan vi søker å ta rollen som ansvarlig samfunnsaktør på alvor.

Vår forretningsidé

Løvenskiold-Vækerø utvikler virksomheter for fremtiden gjennom å være en langsiktig eier og aktiv deltager i norsk nærings- og samfunnsliv.

Våre verdier

Verdiene er et av våre viktigste styringsverktøy. Våre verdier skal danne grunnlag for vår kultur og prege våre handlinger:

  • KUNDEFOKUS

Vi skal være åpne, lyttende og løsningsorienterte

  • NYTENKING

Vi skal være nysgjerrige, entusiastiske og på stadig søk etter forbedring og nyskaping

  • HANDLEKRAFT

Vi skal ta beslutninger og ansvar for gjennomføring

  • LANGSIKTIGHET

Vi bygger verdier som holder over tid


Med tradisjon for å tenke nytt

Løvenskiold-Vækerøs forretningsdrift har alltid vært preget av løpende tilpasning til endrede samfunnsforhold, med en tradisjon for å tenke nytt. Gjennom årenes løp har enkelte virksomheter blitt borte, samtidig som nye har kommet til. Med basis i dagens virksomheter er det vår ambisjon at nye, fremtidsrettede virksomheter skal vokse frem.

 "Løvenskiold-Vækerø har i alle år skapt historie. 
Det har vi tenkt å fortsette med"

Hovedkontoret til Løvenskiold-Vækerø ligger på Vækerø i Oslo

Hovedkontoret til Løvenskiold-Vækerø ligger på Vækerø i Oslo