Løvenskiold-Vækerøs organisasjon

Strukturell organisasjon

Den operative virksomheten i Løvenskiold-Vækerø AS omfatter Handel og Eiendom.

Carl Otto Løvenskiold har i tillegg betydelig virksomhet innenfor skog- og jordbruk. Alt det vesentligste av dette er organisert i Personlig Selskap, mens en mindre del er inkludert i Løvenskiold-Vækerø AS. Konsernet eier også 46% av aksjene i trelastkonsernet Bergene Holm AS.

Styret i Løvenskiold-Vækerø AS

Styret i Løvenskiold-Vækerø har seks medlemmer. I tillegg til konsernsjef og eier, består styret av tre eksterne medlemmer pluss to representanter for de ansatte.

Birger Skjellvik
Styrets leder siden 2007, i styret siden 2000

Per Bjørgås
Styremedlem siden 2007

Christian Joys
Styremedlem siden 2007

Carl Otto Løvenskiold
Eier og konsernsjef i Løvenskiold-Vækerø
Styremedlem siden 1997

Lars R. Nærum
Ansattes representant i styret siden 2007

Monika Skrårudsether
Ansattes representant i styret siden 2018