Kart over marka

Last ned temakart i pdf-format og kart som vises i Google Earth.

NB! Du må ha Google Earth`s programmvare installert på din pc før du kan åpne temakartene. Du kan laste dette programmet ned her.

Google Earth er et kartprogram som er satt sammen av satellitt- og flyfoto. Du kan zoome inn- og ut, velge perspektiv og navigere deg gjennom landskapet med styrekonsoll. På venstre side av kartet/ bildet er det muligheter for å slå på og av tema, og justere graden av skravering innenfor hvert tema.

Temakart Biologisk viktige områder

Ved bruk av dette temakartet kan du få frem tegnforklaring ved å trykke på teksten "Miljøinformasjon" som du finner i menyen på venstre side av kartet. For å se eiendomsgrensen vår samtidig med dette temakartet, laster du inn filen "LV Eiendom" (eiendomskart). Når du nå står inne i "Temakart Biologisk viktige områder" kan du gå i "File" menyen, og åpne filen for "Temakart LV Eiendom". Eiendomsgrensene vil nå være synlig.

Tips

Når du laster ned ett eller flere av våre temakart, legg dette i en egen mappe på din pc. Neste gang du skal se på et temakart, åpner du bare dette ved å klikke på temakartets respektive fil som du tidligere har lastet ned. Google Earth vil da starte automatisk. Temakartene blir vedlikeholdt jevnlig, og dato for siste versjon finner du under hvert temakart. Oppløsningen på bildene kan variere. Høy oppløsning er flyfoto, og lav oppløsning er satelittbilder. Google Earth oppdaterer programmet forløpende etter hvert som flyfoto er tilgjengelig.

Vi ønsker deg lykke til, og håper du får en ny og spennende reise inn i Løvenskiold-Vækerøs skoger.


Google Earth

KMZ er et format som kan leses av Google Earth. Dette må først lastes ned og installeres på din PC.