Konsernsjef og eier

Carl Otto Løvenskiold er 13. generasjon som eier av Løvenskiold-Vækerø og eiendommene i Nordmarka.

Han har et ønske om at bedriften og eiendommene skal holdes samlet og eies
og drives av familien også i fremtiden:

”Jeg ser på min familie som en varig eier av Nordmarka. Den skal forvaltes til glede
både for eierne og de mange andre brukerne.

For meg er det et mål å holde eiendommene samlet og kunne overlate dem videre til neste generasjon, i bedre stand enn de var den gang jeg overtok.”
 

Aktivt eierskap

Familien Løvenskiold har i alle tider valgt å utøve et aktivt eierskap, med deltagelse i løpende drift og ledelse av virksomheten. Ingen av Carl Otto Løvenskiolds forgjengere har valgt bort den aktive deltagelsen. Dette er et resultat av et høyt personlig engasjement hos familien Løvenskiold, og Carl Otto Løvenskiold er intet unntak i så måte:

”Jeg lever for denne bedriften, og har høye ambisjoner for den. Mitt engasjement bunner i et ansvar for å forvalte den arven jeg har fått fra mine forgjengere, men også i et ektefølt ønske om å bidra til at Løvenskiold-Vækerø skal utvikle seg for fremtiden, og at det skal være en god bedrift å jobbe i. Mitt håp er at dette personlige engasjementet skal bidra til å utvikle en særegen og kraftfull kultur i bedriften preget av mottoet "med tradisjon for å tenke nytt".”

Personlig engasjement

Det personlige engasjementet har gjennom tidene blitt kanalisert ut i en vilje til å satse og ta risiko, men også til å jobbe seg gjennom vanskelige situasjoner uten å gi opp. Det har skjedd flere ganger i årenes løp at selskapet har vært i ferd med å gå over ende, men har alltid kommet styrket ut av krisene, og fremstår i dag som et sterkere, mer dynamisk og mer fremtidsrettet selskap enn noen gang tidligere:

”Min viktigste drivkraft er å utvikle selskapet for neste generasjon, og å være med på å ruste bedriften til å møte fremtidens utfordringer og gripe mulighetene i næringslivet. Vi skal være en bedrift som tiltrekker seg kompetente mennesker med høyt engasjement.”


Fakta:

  • Konsernsjef og eier av Løvenskiold-Vækerø og eiendommene i Nordmarka siden 1994

  • Født i 1953

  • Gift med Lise, født 1954

  • To barn; Harald, født 1985 og Carl Joachim, født 1988

  • Utdannet siviløkonom fra USA / MBA fra INSEAD

  • Styremedlem i Norges Varemesse, Bygg Reis Deg, Norsk Byggtjeneste, Bergene Holm, Kreftforeningen og EDRA (European DIY association)

  • Var president i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (Virke)
    i perioden 2003-2011

  • Bor sammen med familien på Bærums Verk