Argos Solutions

Argos Solutions er et høyteknologi-selskap som holder til på Kongsberg. Bedriften utvikler og leverer avanserte inspeksjons- og reparasjonssystemer for automatisk overflatekontroll av forskjellige treplateprodukter innenfor bygg og møbelindustrien.

Argos Solutions har 100 % eksport og har levert over 150 systemer til ledende treplateprodsenter i mer enn 30 land verden over. Selskapet opplever en stadig økende etterspørsel etter bedriftens produkter, og da spesielt innenfor automatisk reparasjon av treplater.

Vår målsetting er å ta et totalansvar og levere avanserte systemer for å skape en mer bærekraftig fremtid for våre kunder.

Argos Solutions ledes av Tor Gustavsen.

Argos Solutions ledes av Tor Gustavsen.

Nylig har vi levert et reparasjonssystem til Nord-Amerika for sparkling av kryssfinerplater og skannere for kvalitetskontroll av overflatene. Nord-Amerika vil være et viktig marked for denne teknologien i årene som kommer.

Et annet satsingsområde for oss er systemer som erstatter manuell sparkling og automatiserer sparklingsprosessen av gulvplanker, samt systemer som ivaretar overflatekontroll av dekorative møbelplater.

Løvenskiold-Vækerø har vært på eiersiden siden 2009. 

I 2015 overtok Løvenskiold-Vækerø alle aksjene i Argos Solutions og eier 100 % av selskapet.

Les mer om Argos Solutions på:
argossolutions.no