Veiene i marka

460 kilometer privat eiet skogsvei står til disposisjon for turbruk i sommerhalvåret.
I vinterhalvåret lar vi tre fjerdedeler ligge ubrøytet til glede for skifolket.

De øvrige veiene brøytes, delvis for driften av skogen, for de fastboende og delvis for å transportere varer til serveringssteder. 

Skogsveiene er kun tilgjengelige med bil for skognæringen og bosatte i marka eller etter spesiell godkjenning. Det praktiseres svært streng kontroll, og alle veier er sperret av med bommer. Reglene for bilkjøring i marka er regulert i avtale med Oslo kommune.

Derimot ønsker vi alle velkommen til å bruke veiene til turbruk. Og veldig mange benytter skogsveiene som sykkelveier om sommeren og skiløyper om vinteren. 

Vi har ambisjoner om opprusting av de viktigste hovedveiene hvert 10. år. For å nå det målet har vi de siste årene hatt produksjon av grus på egen eiendom. Dette for å ivareta de miljømessige og kvalitetsmessige hensyn. I perioder hvor støvplagen er stor, prøver vi å støvbinde de mest brukte veiene våre av hensyn til brukerne og ivaretakelse av veien.