Hus og hytter i marka

Det er viktig for oss å bevare den unike bygningsmassen som finnes i marka. Den forteller en viktig del av historien, verdifull kulturhistorie som vi ønsker å ta vare på.

Løvenskiold-Vækerø legger vekt på å ivareta gammel stil og byggeskikk, samt miljøet rundt plassene.

Løvenskiold-Vækerø legger vekt på å ivareta gammel stil og byggeskikk, samt miljøet rundt plassene.

Vårt mål er at markaplassene skal beholdes som mest mulig intakte, opprinnelige og velholdte. Vi leier ut ca. 180 hytter og koier til fritidsformål. Ca. 100 boliger og leiligheter leies ut til fast bosetting, av disse er 25 tradisjonelle markaplasser. Flesteparten av bygningene i marka er bygget fra 1900 til 1950. Flere av plassene i marka har imidlertid røtter helt tilbake til innvandringen fra Finland på 1600-tallet.

En såpass gammel bygningsmasse gir stort behov for vedlikehold, og vi bruker store ressurser hvert år på å bevare hus og bygninger. Vi legger vekt på at vedlikeholdet skal ivareta gammel stil og byggeskikk. Også miljøet rundt plassene søker vi å bevare best mulig.