Dyreliv i marka

Få hovedsteder i Europa, om noen, har et så variert dyreliv i sin umiddelbare nærhet som Oslo. I marka finnes de fleste dyr, fugler og fisk som vi kjenner i norsk natur.

Av dyr kan nevnes blant annet elg, rådyr, hjort, rev, mår, mink, røyskatt samt streifdyr av ulv og gaupe.

De mest kjente jaktbare fugleartene er tiur, orrfugl, jerpe, rugde, and og gås. I tillegg finnes en rekke rovfuglarter, hauker, falker og ørn.

Det er fisk i stort sett alle vann i marka, og bestandene er godt kultivert gjennom samarbeid med Oslomarka Fiskeriadministrasjon.

Mulighetene for å drive sportsfiske er svært gode. Det er mulig å få både ørret, røye, abbor, gjedde og sik på kroken.