Løvenskiold Eiendom

Løvenskiold Eiendom skaper verdier gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom og som tjenesteleverandør og kompetansemiljø for konsernets øvrige virksomhetsområder.

Forvaltning

Løvenskiold Eiendom har ansvar for 125.000 m2 forretnings-, lager- og industribygg samt betydelige grunneiendommer under utvikling. Løvenskiold Eiendom er også en av
Norges største forvaltere av kulturhistoriske eiendommer.

Løvenskiold Eiendom ledes av administrerende direktør Jens Jalland

Løvenskiold Eiendom ledes av administrerende direktør Jens Jalland

Boligutvikling

Ut over å forvalte eksisterende eiendomsmasse, arbeider vi aktivt med å utvikle egen eiendomsportefølje. Særlig er utvikling av nye boliger et viktig satsingsområde. Vi ser de utviklingsmulighetene som finnes, og skaper langsiktige verdier i eiendom.

Tjenesteleverandør

I tillegg yter vi byggteknisk og eiendomsjuridisk bistand og tjenester til våre søsterselskaper.

Kontakt oss

Jens Jalland
Adm. dir. Løvenskiold Eiendom AS
Drammensveien 250 / Postboks 38, Skøyen
0212 Oslo

Tlf. + 47 815 68 800 / +47 951 90 053

www.lovenskiold.no 

e-post: jens.jalland(ætt)lovenskiold.no
PS: @ er erstattet med (ætt) for å unngå unødvendig spam i våre mailbokser.
Husk å fjerne (ætt) og erstatte med @ i adressen, før du sender e-posten!