Småviltjakt i Løvenskiold-Vækerøs skoger

Vi selger et begrenset antall småviltkort til 27 terreng på eiendommen. Jaktperioden er fra 10. september til 23. desember.

Jaktkort

Jaktkort gjelder for på småvilt som hare, skogsfugl, rev, mår, kråkefugl. Det gjelder ikke for bever eller rådyr. Jakt med hund er tillatt. Det er kun tillatt jakt med hagle på småvilt. Småviltjaktkortet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn den kortet er utstedt på.

Terreng, kart og areal finner du lenger ned på denne siden.
Oversiktskart er helt nederst på denne siden.

Jakttider

Småviltjakten er fra 10. september til 23. desember. I perioder er det begrensninger på småviltjakten i noen terreng. Det er også samjakt med elgjakten i perioder i løpet av høsten. Sjekk derfor nøye perioden for jakt i ditt terreng.
Jakttiden på elg er fra og med: 25. september til 23. desember.


Kontakt: jakt@lovenskiold.no

 

Jakthundprøver - Ingen jakt på disse datoene:

Harehundprøven: 1. og 2. November, Harehundprøve for støvere 2018

Elghundprøven:   5. og 6. November, Nordmarksprøven for løshund 2018

Det er ikke jakt på disse datoer, gjelder alle terreng. 

Terrengoversikt

Terrengkart:          Areal i daa           Pris                   Ikke småviltjakt i perioden:

Fuglemyr                    8058                3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Hytten                      16823               3950,-                 5. oktober til og med 31. oktober

Storhaug                  14908                3950,-                 5. oktober til og med 31. oktober

Kikut                        16827               3950,-                 5. oktober til og med 31. oktober

Slottet&Heikampen N   8935                3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Oppkuven Nord          11656                3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Oppkuven Sør            13100               3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Ringåsen                   12277               3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Daltjuvmana              12540               3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Fagerlimarka             15150                3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Mago                        17183               3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Kirkeberget               16643               3950,-                5. oktober til og med 31. oktober

Hadelandshøgda        10827               3950,-                 5. oktober til og med 31. oktober

Ormtjernshøgda          9016               3950,-                 5. oktober til og med 31. oktober


Terrengkart:      Areal i daa         Pris                   Ikke småviltjakt i perioden:

Høgåsen                10237             4700,-                  5. oktober til og med 20. oktober

Stubdal                 12701             4700,-                  5. oktober til og med 20. oktober

Storflåtan              10679             4700,-                  5. oktober til og med 20. oktober

Vesleflåtan            12056             4700,-                  5. oktober til og med 20. oktober

Spålen                  13405             4700,-                  5. oktober til og med 20. oktober 


Terrengkart:         Areal i daa          Pris                  Ikke jakt på ukedager i oktober:

Heikampen Sør          9173               4700,-                 Kun småviltjakt i helgene i oktober

Osmarka                   6398               4700,-                 Kun småviltjakt i helgene i oktober

Kjelsås&Molekåsen    11616               4700,-                 Kun småviltjakt i helgene i oktober

Fossum                    17584              4700,-                 Kun småviltjakt i helgene i oktober

Venneråsen                9451              4700,-                 Kun småviltjakt i helgene i oktober

Otertjern                  10666             4700,-                 Kun småviltjakt i helgene i oktober

Grøttum                   16447             4700,-                 Kun småviltjakt i helgene i oktober

By                           25345             4700,-                 Kun småviltjakt i helgene i oktober

Terreng oversikt LV.jpg