Småviltjakt i Løvenskiold-Vækerøs skoger

Vi selger et begrenset antall småviltkort til 28 terreng på eiendommen. Jaktperioden er fra 10. september til 23. desember.

Jaktkort

Jaktkort medfører rett til jakt på småvilt; hare, skogsfugl, rev, mår, kråkefugl med mer, ikke bever og rådyr. Jakt med hund er tillatt. Det er kun tillatt jakt med hagle på småvilt. Småviltjaktkortet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn den kortet er utstedt på.

Terreng, kart og areal finner du lenger ned på denne siden.

Jakttider

Småviltjakten er fra 10. september til 23. desember. Under elgjakten er det begrensninger på noen terreng. Sjekk derfor nøye perioden for jakt i ditt terreng. Tider vil bli annonsert i løpet av våren 2017

Jakthundprøver - Ingen jakt på disse datoene:

Harehundprøven: Dato for 2017 kommer
Elghundprøven:   Dato for 2017 kommer
Det er ikke jakt på disse datoer, gjelder alle terreng. 

 

Kontakt: jakt@lovenskiold.no


Terreng, kart, areal:

Område                  Areal i daa           

Fuglemyr                    8058                

Hytten                      16823              

Storhaug                  14908             

Kikut                        16827              

Slottet&Heikampen N   8935            

Oppkuven Nord          11656           

Oppkuven Sør            13100            

Ringåsen                   12277           

Daltjuvmana              12540            

Fagerlimarka             15150           

Mago                        17183            

Kirkeberget               16643            

Hadelandshøgda        10827          

Ormtjernshøgda          9016           


Område             Areal i daa         

Høgåsen                10237             

Stubdal                 12701             

Storflåtan              10679              

Vesleflåtan            12056             

Spålen                  13405            


Område                   Areal i daa      

Heikampen Sør          9173          

Osmarka                   6398          

Kjelsås&Molekåsen    11616         

Fossum                    17584         

Venneråsen                9451          

Otertjern                  10666          

Grøttum                   16447          

By                           25345