2016 et år med fortsatt positiv resultatutvikling for Løvenskiold-Vækerø

Fortsatt positiv resultatutvikling for Løvenskiold-Vækerø i 2016

Løvenskiold-Vækerø hadde i 2016 en omsetning på NOK 4,7 mrd. Konsernets samlede resultat før skatt var på MNOK 98 - en økning på MNOK 57 fra 2015. Det samlede EBITDA for konsernet Løvenskiold-Vækerø ble MNOK 205.

Løvenskiold-Vækerø fortsatte i 2016 den positive utviklingen og har styrket posisjonen innen konsernets virksomhetsområder. Et høyt investeringsnivå over flere år har bidratt til å legge grunnlaget for fremtidig konkurransekraft.

«Jeg er meget fornøyd med den positive utviklingen for konsernet og den solide  innsatsen som er vist fra våre 1700 ansatte. Vi har i 2016 fortsatt vårt arbeid for å utvikle fremtidsrettede konsepter samtidig som det har vært gjennomført tiltak for å redusere kostnadsnivået og effektivisere drift. Med en solid plattform er Løvenskiold-Vækerø godt rustet til å møte fremtidens muligheter», sier konsernsjef og eier Carl Otto Løvenskiold.

Konsernets omsetning var på MNOK 4 677, mot MNOK 4 471 foregående år. Resultat før skatt økte fra MNOK 41 til MNOK 98. Den samlede EBITDA for Løvenskiold-Vækerø ble MNOK 205 mot MNOK 199 foregående år.

Løvenskiold Handel som omfatter kjedene MAXBO og MAXBO Proff, hadde i 2016 et svakere resultat enn foregående år. EBITDA ble MNOK 64 som er MNOK 86 svakere enn fjoråret. 2016 har vært et år med betydelig fokus på tiltak for å redusere kostnader, effektivisering av drift samt utvikling av fremtidsrettede tjenester og konsepter. Det siste året har Løvenskiold Handel gjennomført omfattende investeringer og fortsatt satsingen på netthandel og digital markedsføring. Løvenskiold Handel har med kjedene MAXBO og MAXBO Proff utviklet en ledende posisjon som leverandør av byggevarer til både forbruker og den profesjonelle bygger.

Løvenskiold Eiendom som forvalter og utvikler konsernets bolig- og næringseiendommer, hadde i 2016 en positiv utvikling med et tilfredsstillende resultat med EBITDA på MNOK 130. Løvenskiold Eiendom deltar aktivt i utvikling av bolig og næringsbygg, og er involvert i utvikling av boligprosjekter på Østlandet som omfatter ca. 3000 boliger. Dette forventes å bidra betydelig til konsernets økonomiske resultater de kommende årene.