Eiendomsportefølje

Løvenskiold Eiendom har til enhver tid en stor portefølje av utviklingsprosjekter under planlegging. Vi har et betydelig fokus på videreutvikling og utbygging av tomter og næringsbygg. Det største utbyggingsprosjektet vårt har vært videreutviklingen av Vækerø-området, der strandområdene nå er oppgradert og gjort tilgjengelig for turgåere. Utvikling av Fossum til et attraktivt område er en langsiktig plan vi arbeider med.  Dette er gode eksempler på hvordan vi tenker når det gjelder forvaltningen av eksisterende eiendommer med lange tradisjoner og stor kulturhistorisk verdi. Vårt mål er å utvikle nye og spennende områder i pakt med eiendommenes tradisjon og historie. Ut over å forvalte eksisterende eiendomsmasse, arbeider vi aktivt med å utvikle egen eiendomsportefølje. Særlig er utvikling av nye boliger et viktig satsingsområde.


Vækerø

 • MAXBO Stormarked
 • Konsernets hovedkontor

 

 

 

 

 

Vækerø, som ligger ved Bestumkilen i Oslo, har historiens sus over seg, og utvikles nå til et moderne handels- og kontorområde. Den 16. januar 2008 åpnet MAXBO Stormarked dørene for et byggevarehus på til sammen 13.000 m2. Utførelsen av bygget er preget av høy kvalitet med mye stein, stål og glass som glir fint inn i miljøet. Det ble samtidig etablert en helt ny adkomst inn til området med trafikkseparering i forhold til gang-/sykkelvei og nytt kjøremønster for kundetrafikk og varelevering til byggevarehuset. Viktige strandområder er gjort tilgjengelig ved etablering av nytt bryggeanlegg og turvei i strandsonen. Andre fase i arbeidet med utviklingen av Vækerø vil bli utbygging av flere moderne kontorarealer, samt et underjordisk parkeringsanlegg.


Bærums Verk

 • Handelssted
 • Butikker
 • Håndverk
 • Kunst
 • Spisesteder
 • Turistmål

Bærums Verk er et historisk industristed som har gjenoppstått som et moderne handelssted med en unik atmosfære. Stedet blir stadig mer populært som turistmål. Området består av restaurerte bygninger som er over 350 år gamle, som består av håndverksbedrifter, kunstnere, gallerier, spisesteder, museum og butikker. Mellom husene finner du gangveier, plener og en av Norges største skulpturparker. Samtidig er Bærums Verk et moderne kjøpesenter med rundt 45 butikker og spisesteder. Mange har et nært forhold til Bærums Verk og deler Løvenskiold-Vækerøs begeistring over møtet med de små, tradisjonelle trehusene og det vakre elveleiet.

Les mer


Fossum Bruk

 • Utviklingsområde
 • Næringsvirksomhet
 • Løvenskiold Logistikk
 • Sentrallager
 • MAXBO Proff
 • Løvenskiold Skog

Fossum Bruk har gjennom århundrer spilt en viktig rolle i Løvenskiold-Vækerøs næringsdrift, og står nå foran en spennende utvikling som et attraktivt område. Fossum Bruk ligger vakkert til på sørsiden av Bogstadvannet i Bærum. I dag er Fossum Bruk basen for Løvenskiold-Vækerøs næringsvirksomhet med Løvenskiold Handels moderne sentrallager, MAXBO Proffanlegg, distribusjonssentral for MAXBO Proff i Oslo-regionen, samt flere utleiebygg. Løvenskiold Eiendom ønsker i samarbeid med Bærum kommune å gjøre Fossum Bruk til et levende og aktivt område som rommer både bolig og næring - side om side.  


Jessheim Park

 • Boligprosjekt
 • Sentrumsnært
 • 400 leiligheter

Jessheim Park er et nytt og sentrumsnært boligprosjekt på Jessheim i Ullensaker Kommune. Løvenskiold Eiendom, Backe Prosjekt, Mallin Eiendom og en privat investor har gjennom selskapet Jessheim Stadion Bolig AS under utvikling et boligprosjektet bestående av ca. 400 leiligheter, som ligger i et meget attraktivt område med nærhet til både marka og Jessheim sentrum. 
Les mer


Hellerudhaugen

 • Boligprosjekt Nittedal
 • Attraktivt område
 • 140 boliger

I Løvenskiold Eiendom har vi i mange år arbeidet med planer for boligutvikling på Hellerudhaugen i Nittedal. Løvenskiold Eiendom og Trysilhus står sammen om utbyggingen. Prosjektet inneholder 44 eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og 96 leiligheter i et særdeles attraktivt område i Hakadal.
Les mer


Sørkedalen

 • 18 utleieboliger

I Sørkedalen har Løvenskiold Eiendom  oppført 18 boliger for utleie. Boligbygget inneholder 10 tre-romsleiligheter og 8 to-romsleiligheter i tillegg til garasjeanlegg.


Risørholmen

 • 100 leiligheter
 • Næringsbygg

Løvenskiold Eiendom har under utvikling et boligprosjekt beliggende på Risørholmen i Risør. Prosjektet har navnet "Mer Risør" og vil bestå av ca 100 leiligheter og noe næringsbebyggelse. Vi har som ambisjon å skape et fasettert trehusmiljø med klart slektskap til den tradisjonelle bebyggelsen i trehusbyen Risør. Holmen skal være åpen og inkluderende, med stor grad av allmenn tilgjengelighet. Viktige planparametre som siktlinjer, le-soner, solforhold og kontakt med bysentrum har hatt avgjørende betydning for prosjektets utforming. Et felles parkeringsanlegg som legges under den midtre delen av planområdet betjener alle nybygg og skaper et bygningsmiljø som blir tilnærmet bilfritt. Vår eierandel i prosjektet er 33,33%.

Risørholmen ligger midt i innseilingen til Risør, med fantastisk utsikt til byen og en liten spasertur unna begivenhetene. Foto: Foreløpig illustrasjonsbilde, endringer vil forekomme under prosjekteringen


På Elnes ved Vollen i Asker Kommune planlegges det for ca 200 leiligheter, hvorav 56 av dem er rimelige leiligheter for ungdom.  

Vår eierandel i prosjektet er 33,33%.  

Elnes

 • 200 leiligheter

 


I tillegg til de nevnte prosjektene jobber vi med en rekke mindre boligprosjekter.