Informasjon til leverandører

Informasjon om GLN-nummer i Løvenskiold Handel

Oppdatert liste over GLN-nummer i Løvenskiold Handel får du ved å klikke på linken:

Oversikt over alle Løvenskiold GLN 2019.xlsx

De som pr. i dag ikke sender på EDI skal helst sende elektronisk PDF-faktura (NB: Kun 1 faktura pr. PDF-dokument) til fakturakontor@lovenskiold.no.