Eiendomsutvikling

Bolig- og næringsutvikling er et viktig satsningsområde for Løvenskiold Eiendom. Vi utvikler eiendommer fra råtomtstadie til innlemmelse i kommuneplaner, områdereguleringsplaner, detaljreguleringsplaner til ferdigstillelse av byggeprosjekt. Vårt primære område er det sentrale Østlandet, med hovedfokus på Stor-Oslo.

Vi er til enhver tid på søken etter nye utviklingsmuligheter, både i form av kjøp eller i samarbeid om utvikling av tomteområder.

Samarbeid

Mange av våre prosjekter gjennomføres i partnerskap med andre eiendomsselskaper, private investorer eller grunneiere.

Vi søker etter:

  • Regulerte tomter som ikke er bygd ut

  • Nærings-/industriområder som kan transformeres til boligområder

  • Bebygde eiendommer med utviklingspotensialet

  • Fremtidige tomter som ligger inne i kommuneplanens arealdel

  • Ubebygde tomter som kan egne seg for fremtidig boligutvikling