Viktige år i konsernets historie

1649:   Morten Lauritzen overtar Sørkedalsgodset og Johan Garmann
            overtar Nordmarksgodset fra Kronen
1772:   Peder Anker kjøper Bogstad
1791:   Peder Anker overtar Bærums Verk
1804:   Peder Anker fullfører samlingen av Sørkedalsgodset og
            det opprinnelige Nordmarksgodset
1820:   Peder Anker kjøper Hakedals Jernverk og Moss Jernverk
1824:   Peder Anker dør. Datteren Karen, g.m.Herman Wedel Jarlsberg,
            arver Nordmarksgodset
1840:   Grev Herman Wedel Jarlsberg dør. Baron Harald Wedel Jarlsberg
            overtar ledelsen av Nordmarksgodset,  sagbrukene, jernverkene
            og Vækerø
1854:   Bogstad gård skilles ut fra Nordmarksgodset. Resten av godset
            overføres til det nåværende Løvenskiold-Vækerø
1869:   Hakedals Verk stopper jernverksdriften
1872:   Masovnsdriften på Bærums Verk legges ned. Jernverksdriften
            slutter i 1874, men støperiet fortsetter
1897:   Harald Wedel Jarlsberg dør. Statsminister Carl Otto Løvenskiold, 
            g.m. Elise Wedel Jarlsberg, blir eneeier av Løvenskiold-Vækerø
1950:   Avtale med Oslo kommune om utnyttelsen av store områder
            i Nordmarka
1950-årene: Maskinene inn i skogbruket
1960:   Nye Fossum Bruk innvies
1962:   Harald Løvenskiold overtar som eier
1964:   Jernstøperiet på Bærums Verk legges ned
1974:   Siste fløting i Nordmarka
1978:   Den siste hesten går ut av skogsarbeidet
1981:   Sentrallageret på Fossum innvies
1989:   Bærums Verk senter åpner. Handelsstedet ble fullført i 1997 med
           levende kunst- og håndverktradisjon i tillegg til et moderne  
           handelssenter
1992:   Løvenskiold-Vækerø verner 6150 dekar naturskog med spesielle
           friluftskvaliteter
1994:   Harald Løvenskiold dør. Carl Otto Løvenskiold overtar som eier
1995:   MAXBO blir etablert
1995:   Katnosa-Spålen blir naturreservat
2004:   Løvenskiold Trelast fusjonerer med Bergene Holm AS
2006:   MALIA blir etablert
2011:   MAXBO Stormarked Hvam åpner
2013:   E-handel lanseres i MAXBO
2015:   MALIA inngår samarbeid med Vakre Hjem. 
           Løvenskiold Handel på eiersiden med 25%
2015:   Løvenskiold-Vækerø overtar alle aksjene i Argos Solutions.
           Eier 100 % av selskapet

Oversikt over Løvenskiold-Vækerøs eiere:

Nordmarksgodsets eiere:
1649-1673               Johan Garmann
1673-1700               Margrethe Jespersdatter (Garmanns enke)
1700-1720               Gjord Andersen
1720-1737               Peder Grøn
1737-1804               Christian Ancher og Jens Hiorth

Sørkedalsgodsets eiere:
1649-1665               Morten Lauritzen
1665-1693               Peder Nielsen Leuch
1693-1717               Morten Pedersen Leuch
1717-1756               Karen Leuch, født Müller
1756-1768               Morten Pedersen Leuch d.y.
1768-1772               Mathia Leuch, født Collett
1772-1804               Peder Anker

Fra 1804 har Nordmarksgodset og Sørkedalsgodset samme eiere:
1804-1824               Peder Anker
1824-1840               Herman Wedel Jarlsberg
1840-1898               Harald Wedel Jarlsberg
1898-1916               Carl Otto Løvenskiold (statsministeren)
1916-1934               Harald Løvenskiold
1934-1962               Carl Otto Løvenskiold
1962-1994               Harald Løvenskiold
1994-                      Carl Otto Løvenskiold