Eiendomsportefølje

Løvenskiold Eiendom har til enhver tid en stor portefølje av utviklingsprosjekter under planlegging. Vi har et betydelig fokus på videreutvikling og utbygging av tomter og næringsbygg. Det største utbyggingsprosjektet vårt har vært videreutviklingen av Vækerø-området, der strandområdene nå er oppgradert og gjort tilgjengelig for turgåere. Utvikling av Fossum til et attraktivt område er en langsiktig plan vi arbeider med.  Dette er gode eksempler på hvordan vi tenker når det gjelder forvaltningen av eksisterende eiendommer med lange tradisjoner og stor kulturhistorisk verdi. Vårt mål er å utvikle nye og spennende områder i pakt med eiendommenes tradisjon og historie. Ut over å forvalte eksisterende eiendomsmasse, arbeider vi aktivt med å utvikle egen eiendomsportefølje. Særlig er utvikling av nye boliger et viktig satsingsområde.


Vækerø

 • Maxbo Stormarked

 • Konsernets hovedkontor

 

 

 

 

 

Vækerø, som ligger ved Bestumkilen i Oslo, har historiens sus over seg, og utvikles nå til et moderne handels- og kontorområde. Den 16. januar 2008 åpnet Maxbo Stormarked dørene for et byggevarehus på til sammen 13.000 m2. Utførelsen av bygget er preget av høy kvalitet med mye stein, stål og glass som glir fint inn i miljøet. Det ble samtidig etablert en helt ny adkomst inn til området med trafikkseparering i forhold til gang-/sykkelvei og nytt kjøremønster for kundetrafikk og varelevering til byggevarehuset. Viktige strandområder er gjort tilgjengelig ved etablering av nytt bryggeanlegg og turvei i strandsonen. Andre fase i arbeidet med utviklingen av Vækerø vil bli utbygging av flere moderne kontorarealer, samt et underjordisk parkeringsanlegg.


Bærums Verk

 • Handelssted

 • Butikker

 • Håndverk

 • Kunst

 • Spisesteder

 • Turistmål

Bærums Verk er et historisk industristed som har gjenoppstått som et moderne handelssted med en unik atmosfære. Stedet blir stadig mer populært som turistmål. Området består av restaurerte bygninger som er over 350 år gamle, som består av håndverksbedrifter, kunstnere, gallerier, spisesteder, museum og butikker. Mellom husene finner du gangveier, plener og en av Norges største skulpturparker. Samtidig er Bærums Verk et moderne kjøpesenter med rundt 45 butikker og spisesteder. Mange har et nært forhold til Bærums Verk og deler Løvenskiold-Vækerøs begeistring over møtet med de små, tradisjonelle trehusene og det vakre elveleiet.

Les mer


Fossum Bruk

 • Utviklingsområde

 • Næringsvirksomhet

 • Løvenskiold Logistikk

 • Sentrallager

 • Maxbo Proff

 • Løvenskiold Skog

Fossum Bruk har gjennom århundrer spilt en viktig rolle i Løvenskiold-Vækerøs næringsdrift, og står nå foran en spennende utvikling som et attraktivt område. Fossum Bruk ligger vakkert til på sørsiden av Bogstadvannet i Bærum. I dag er Fossum Bruk basen for Løvenskiold-Vækerøs næringsvirksomhet med Løvenskiold Handels moderne sentrallager, Maxbo Proffanlegg, distribusjonssentral for Maxbo Proff i Oslo-regionen, samt flere utleiebygg. Løvenskiold Eiendom ønsker i samarbeid med Bærum kommune å gjøre Fossum Bruk til et levende og aktivt område som rommer både bolig og næring - side om side.  


Hus-tun i Sørkedalen

 • 10 boliger

 • Landlige omgivelser

 • Midt i tur- og skiløypenettet

På et flott område, i skrånende terreng på oversiden av Sakariasveien planlegges nå bygging av 10 tradisjonelle «Sørkedalenhus». Hustunet som vil få et garasjeanlegg og et samlende tun i midten, ligger meget attraktivt til og har enkel tilgang til marka. Her kan man gå rett ut i tur- og skiløypenettet og legge turen innom Kikut for et kaffestopp eller ta frem termosen ved en av de mange hyttene som finnes i marka.

Sørkedalen byr på et godt bevart kulturlandskap og er nære byen. Ved Sørkedalen kirke ligger også skole, barnehage, og en nærbutikk.


Brekkeveien 19, Ås

 • 160 leiligheter

 • Trivelig bo-område

 • Nære Ås-Stasjon og Follobanen

Gjennom selskapet Brekkeveien 19 AS skal Løvenskiold Eiendom og Obos Nye Hjem sammen utvikle og bygge 160 leiligheter. Eiendommen som skal bebygges er ca. 20 mål og har en flott beliggenhet på en liten høyde sør for Ås sentrum. Eiendommen blir transformert fra et næringsområde med lang historie, til et hyggelig og attraktivt bo-område.

Ås er et tettsted i stor utvikling gjennom utbyggingen av Campus Ås, i tillegg til at Follobanen som åpner i 2022 gjør stedet attraktivt med en reisevei til Oslo S på kun 20 minutter.


Nygård Handelspark

 • Næringsbygg

Nygård Handespark er en etablert handelspark ved Nygårdskrysset i Ås kommune. Eiendommen på 28 mål er under utvikling, og her planlegges oppføring av et næringsbygg på ca 12.000 kvm som skal huse Maxbo og 1-5 andre leietakere.

Nygård Handelspark ligger strategisk plassert langs E18 mellom Vinterbro og Ski, og er i dag en populær handelsdestinasjon. Kommunene Ski og Ås står foran store endringer og sterk befolkningsvekst de neste årene, og allerede i dag er Ski et av de største trafikknutepunktene.

De første virksomhetene flyttet inn i Nygård Handelspark sommeren 2015, og ferdig utviklet vil handelsparken omfatte et område på 133 mål. Nybygget vil ligge ved innkjøringen til handelsparken fra Kveldroveien, og får en meget god eksponering.

Bygget som skal oppføres er frittstående med 2 plan og med direkte adkomst fra parkeringsplass på begge plan. Det er planlagt funksjonelle og publikumsvennlige plasser ved hovedinngangene i 1. og 2 etg. Hovedmateriale på yttervegger er planlagt med stålsandwichelementer og trekledning, og med store glassfelt i front.

Byggestart er planlagt første kvartal 2020 og ferdigstillelse sommeren 2021. 


Jessheim Park

 • Boligprosjekt

 • Sentrumsnært

 • 400 leiligheter

Jessheim Park er et nytt og sentrumsnært boligprosjekt på Jessheim i Ullensaker Kommune. Løvenskiold Eiendom, Backe Prosjekt, Mallin Eiendom og en privat investor har gjennom selskapet Jessheim Stadion Bolig AS under utvikling et boligprosjektet bestående av ca. 400 leiligheter, som ligger i et meget attraktivt område med nærhet til både marka og Jessheim sentrum. 
Les mer


Hellerudhaugen

 • Boligprosjekt Nittedal

 • Attraktivt område

 • 140 boliger

I Løvenskiold Eiendom har vi i mange år arbeidet med planer for boligutvikling på Hellerudhaugen i Nittedal. Løvenskiold Eiendom og Trysilhus står sammen om utbyggingen. Prosjektet inneholder 44 eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og 96 leiligheter i et særdeles attraktivt område i Hakadal.
Les mer


Sørkedalen

 • 18 utleieboliger

I Sørkedalen har Løvenskiold Eiendom  oppført 18 boliger for utleie. Boligbygget inneholder 10 tre-romsleiligheter og 8 to-romsleiligheter i tillegg til garasjeanlegg.


Risørholmen

 • 100 leiligheter

 • Næringsbygg

Løvenskiold Eiendom har under utvikling et boligprosjekt beliggende på Risørholmen i Risør. Prosjektet har navnet "Mer Risør" og vil bestå av ca 100 leiligheter og noe næringsbebyggelse. Vi har som ambisjon å skape et fasettert trehusmiljø med klart slektskap til den tradisjonelle bebyggelsen i trehusbyen Risør. Holmen skal være åpen og inkluderende, med stor grad av allmenn tilgjengelighet. Viktige planparametre som siktlinjer, le-soner, solforhold og kontakt med bysentrum har hatt avgjørende betydning for prosjektets utforming. Et felles parkeringsanlegg som legges under den midtre delen av planområdet betjener alle nybygg og skaper et bygningsmiljø som blir tilnærmet bilfritt. Vår eierandel i prosjektet er 33,33%.

Risørholmen ligger midt i innseilingen til Risør, med fantastisk utsikt til byen og en liten spasertur unna begivenhetene. Foto: Foreløpig illustrasjonsbilde, endringer vil forekomme under prosjekteringen


På Elnes ved Vollen i Asker Kommune planlegges det for ca 200 leiligheter, hvorav 56 av dem er rimelige leiligheter for ungdom.  

Vår eierandel i prosjektet er 33,33%.  

Elnes

 • 200 leiligheter

 


I tillegg til de nevnte prosjektene jobber vi med en rekke mindre boligprosjekter.