Malia

Løvenskiold Handel har siden 2006 eiet og drevet fagkjeden MALIA. Nylig ble det inngått en avtale om samarbeid mellom MALIA og farge- og interiørkjeden Vakre Hjem. Løvenskiold Handel har gått inn på eiersiden i Vakre Hjem med 25% av aksjene, og vil sammen med ledelsen og øvrige eiere i Vakre Hjem aktivt bistå for å videreutvikle kjeden.  Som en del av avtalen har samtlige medlemmer i Malia fått tilbud om å gå inn på eiersiden i Vakre Hjem på lik linje med øvrige medlemmer i Vakre Hjem.

Se www.vakrehjem.no for mer informasjon