Å jobbe i Løvenskiold-Vækerø

I Løvenskiold-Vækerø setter vi læring og utvikling, prestasjon, forankring og oppfyllelse av mål og strategier i sammenheng.

Å jobbe hos oss innebærer at du får:

  • Interessante arbeidsoppgaver

  • Erfaring og trening som styrker din attraktivitet på arbeidsmarkedet

  • Betydelige utviklings- og karrieremuligheter

  • Omfattende opplæringstilbud med fagopplæring, salgsopplæring og lederutviklingsprogrammer.

  • Tydelige mål, utviklingsplaner og oppfølging av din leder

  • Årlige medarbeiderundersøkelser

Kompetanseutvikling

Vi har iverksatt en rekke utviklings- og opplæringstiltak i konsernet. Et eksempel på dette er Maxbo-skolen for ansatte, som tilbyr et bredt spekter av opplæring, - både fagopplæring, salgsopplæring og lederopplæring.

Sterkere konkurranse, mer bevisste kunder, endrede rammebetingelser og ny teknologi utfordrer organisasjonen på en ny måte. Dette setter store krav til våre ledere. Løvenskiold-Vækerø satser og kjører både talentprogrammer og lederprogrammer på ulike nivåer. 

Karriereutvikling

Det er viktig for oss at du finner utviklingsmuligheter i vårt system. Vi annonserer alle ledige stillinger internt og ønsker oss en god miks av intern- og ekstern rekruttering.

Gjennom Maxbo-skolen tilbyr vi en karriereutviklingsprosess der du har mulighet til å analysere hvor du befinner deg i yrkeslivet, hva og hvor du vil, samt utvikle og gjennomføre de planer du trenger for å nå dine mål.

Målsetningen med dette tilbudet er å synliggjøre utviklingsmuligheter og det interne arbeidsmarkedet i konsernet, og å gi deg verktøyene du trenger for å jobbe med egen karriereutvikling. Vi ser intern mobilitet som et viktig virkemiddel for å beholde dyktige folk.

Mål- og utviklingssamtale

Å jobbe i Løvenskiold-Vækerø innebærer tydelige mål for hver medarbeider, utviklingsplaner og tett oppfølging av nærmeste leder.

I Løvenskiold-Vækerø har vi et mål om at alle medarbeidere minst en gang i året har mål- og utviklingssamtale. Hensikten er at samtalen skal gi mulighet til åpent og ærlig å analysere egen arbeidssituasjon, utviklingsbehov og ambisjoner i dialog med nærmeste leder. Samtalen ender opp i en personlig mål- og utviklingsplan.

Mål- og utviklingssamtalen er motoren våre medarbeideres utvikling. Mål- og utviklingssamtalen er en del av konsernets målstyringssystem, og skal styrke koblingen mellom Løvenskiold-Vækerøs mål og egne mål.

Medarbeiderundersøkelse

Vi gjennomfører regelmessig medarbeiderundersøkelser for alle medarbeidere i Løvenskiold-Vækerø.

Gjennom undersøkelsen får vi tydelige signaler på hvor våre medarbeidere og ledere mener vi har vår styrke og hva vi bør bli bedre på. Den enkelte leder får i tillegg personlig tilbakemelding fra sine medarbeidere på sitt lederskap.  Vi tar tilbakemeldingene vi får gjennom undersøkelsen på alvor og jobber aktivt med å legge forholdene til rette for et godt medarbeiderskap og et godt lederskap.