Fra skogbruk til handel

Handel har gamle tradisjoner i Løvenskiold-Vækerø. Alt i 1920 begynte Bærums Jernoplag å selge produkter fra Bærums Verk i Torggaten 3, en forretning som gjennom årene utviklet seg til et minivarehus i byggebransjen. Navnet hadde sin opprinnelse i at Bærums Verk hadde et opplag og salgssted i Bjørvika tidlig på 1800-tallet. Etter hvert utvidet Jernoplaget sin virksomhet til å selge varer også utenfor Oslo-området, som grossist for alle de varegruppene som fantes i butikken. 

Kapasiteten i de trange lokalene i Torggaten ble raskt sprengt, og den økte virksomheten førte til bygging av et nytt sentrallager på Vækerø utenfor bykjernen, som ble tatt i bruk i 1964.

Kapasiteten i de trange lokalene i Torggaten ble raskt sprengt, og den økte virksomheten førte til bygging av et nytt sentrallager på Vækerø utenfor bykjernen, som ble tatt i bruk i 1964.

Harald Løvenskiolds visjon var i 1960-årene å forene Løvenskiold-Vækerøs trelastutsalg med salget av byggevarer gjennom Jernoplaget. Slik ble Løvenskiold Handel skapt. Fra 1970 startet Løvenskiold-Vækerø et systematisk oppkjøp av grossistfirmaer innenfor byggevarer og jernvarer. Den økte virksomheten la fundamentet til det store sentrallageret som ble bygget på Fossum. Det sto ferdig i 1981 og fungerer som navet i Løvenskiold-Vækerøs handelsvirksomhet og er et av Norges største anlegg for distribusjon av byggevarer, jernvarer og maling.

Samtidig tok Løvenskiold-Vækerø de første skritt i retning av å etablere et byggevarehus.

Trelastutsalget på Vækerø ble utvidet med nye varegrupper, og i 1973 ble det første byggevarehuset åpnet der. Midt på 1980-tallet lanserte Løvenskiold-Vækerø byggevarekjeden ”Bygg og Hobby” som et tilbud til sine forhandlerkunder.  MAXBO ble etablert i 1995, og har gjennom årene blitt utviklet til et sterkt merkenavn.  Handelsvirksomheten er i dag ryggraden i konsernet.