Videreutvikling av Fossum Bruk

Illustrasjon mot Bogstadvannet

Illustrasjon mot Bogstadvannet

Fossum Bruk har gjennom århundrer spilt en viktig rolle i Løvenskiold-Vækerøs næringsdrift. I 2004 sto man foran et veiskille der den videre utvikling av industriområdet skulle avgjøres. Alternativene var en videreutvikling av dagens tunge industri med et utbyggingspotensiale på ytterligere ca 66.000 m2 eller om området skulle konverteres til boligformål.

I dag er dette et lukket industriområdet med en vakker beliggenhet på sørsiden av Bogstadvannet i Bærum med en unik tilgang til Marka. Disse fantastiske kvalitetene kommer derfor ikke befolkningen i Bærum og Oslo til gode. En konvertering til boligområde vil gi mange nye naturentusiaster en unik mulighet til å leve tett på store friluftsarealer, Bogstadvannet og Marka. Det er også en stor etterspørsel etter boliger i Bærum Øst.  Valget ble å starte prosessen med å konvertere området til boligformål.

Illustrasjon av boliger

Illustrasjon av boliger

Fossum Bruk ble tatt inn i arealplanen til Bærum Kommune som boligformål i 2010 og videreført i vedtatt arealplan i for 2015-2030. I 2012 startet den formelle prosessen opp med områderegulering i samarbeid med Bærum Kommune. Etter lang tids planlegging med involvering av blant annet ulike offentlige instanser, naboer, friluft- og idrettsforeninger ble Områdereguleringen lagt ut på høring i september i år. Høringsperioden er nå avsluttet og de tilbakemeldingene som er mottatt blir behandlet av Bærum Kommune. Vi ser positivt på fremtiden og håper å få vedtatt Områdereguleringen i Bærum Kommunestyre.

Illustrasjon mot hovedvei og torg

Illustrasjon mot hovedvei og torg