Forvaltning av marka

Oslomarka er rekreasjons- og friluftsområde for én million mennesker. Dermed blir det svært viktig å ta hensyn til friluftslivets interesser i forvaltningen av marka.  

Skogbruket drives etter offentlig godkjenning av hver eneste skogsdrift. Vårt sertifiseringssystem innebærer blant annet at vi må lage planer som definerer våre viktige kvaliteter, og som sier hvordan vi skal jobbe for å ivareta disse kvalitetene.

I Nordmarka er det helt avgjørende å ivareta vannkvaliteten ettersom vannene i marka er drikkevannsreservoar for Oslo og Bærums befolkning. Vi har i samarbeid med vannverkene i Oslo og Bærum laget et sett med regler for forvaltning av eiendommen med tanke på best mulig vannbeskyttelse.

Vi har et nært samarbeid om forvaltningen av marka med friluftslivets organisasjoner, blant annet Skiforeningen, Turistforeningen og Oslomarka fiskeadministrasjon (OFA).

Gjennom dette samarbeidet får vi verdifulle innspill fra lokale brukergrupper. Vi ønsker å styrke dette samarbeidet fordi det gir oss nyttig kunnskap og gode partnere i arbeidet for å sikre at friluftslivet og skogbruket skal leve godt sammen i marka også i framtiden.

For de mange brukerne av marka er estetiske opplevelser i naturen viktig. Vi legger stor vekt på å opprettholde et variert skogbilde og på å vedlikeholde markaplassene og arealene rundt. Vi har dessuten som et viktig prinsipp at fiskevann og viltbestand skal forvaltes aktivt, og at jakt og fiske skal tilrettelegges for allmennheten med lav grad av kommersialisering.